Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Prof. Trziszka zainicjował i prowadził projekt badawczy "Ovocura" który zaowocował wprowadzeniem do produkcji preparatu OVOBIOVITA® Initium. W projekcie OvoCura brało udział 233 naukowców i zakończył się przyznaniem aż 17 patentów. Projekt badawczy "Ovocura" to jeden  z wielu tematów związanych z Medycyną Naturalną podejmowanych przez profesora Tadeusza Trziszkę.

prof tadeusz trziszka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka prowadził ambitny program Ovocura zakończony wyprodukowaniem Oboviovita. Ovobiovita Initium to pierwszy i jedyny preparat na świecie zawierający „WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY".

Ovobiovita Initium

znajdziesz tutaj

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Informacje podstawowe
Dziedzina nauki: nauki rolnicze
Dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia człowieka
Specjalność naukowa: Technologia drobiu i jaj
Specjalność w zakresie praktyki zawodowej:
a) technologie procesowe ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu przetwórstwa jaj,
b) innowacyjne technologie w produkcji suplementów diety,
c) utrwalanie żywności pochodzenia zwierzęcego,
d) łańcuch produkcji żywności z uwzględnieniem systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w tym normy ISO z serii 9000:2009, 17025, 22000, GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, inne zintegrowane systemy jakości dla przemysłu żywnościowego.
Problematyka badawcza:
Generalnie problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem surowców drobiarskich.

Wiodącym obszarem badań są bioaktywne substancje pozyskiwane z jaj do celów nutraceutycznych i biomedycznych, z uwzględnieniem wdrażania innowacyjnych technologii utrwalania, w tym wysokonapięciowe pola elektryczne, skoncentrowane wiązki mikrofalowe, zintegrowane systemy pasteryzacyjne oraz nowe technologie ekstrakcyjne, w tym ekstrakcje w płynach nadkrytycznych.

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono izolacji aktywnych substancji z białka jaja (lizozym, cystatyna), co było i jest przedmiotem projektów finansowanych przez Ministerstwo.

Aktualnie w obszarze dużych zainteresowań pozostaje technologia izolacji fosfolipidów z żółtka jaja, w tym metodą ekstrakcji w płynach nadkrytycznych.

Ostatnio realizowane badania obejmują biologicznie aktywne peptydy treści jaja i ich zastosowanie biomedyczne oraz w suplementach diety.

Procesy biotechnologiczne prowadzące do uzyskania tych peptydów związane są z enzymatyczną hydrolizą ubocznych składników powstałych m.in. w procesach ekstrakcyjnych, co pozwala na tworzenie innowacyjnych, kompleksowych technologii o wysokiej wydajności.

Obszar surowcowy i makrobiotechnologiczny obejmują badania nad metodami wzbogacania składu treści jaja w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy na drodze transformacji składników pasz do jaj z uwzględnieniem systemów żywienia, utrzymania drobiu i doboru genetycznego. Badania te służą do wykreowania nowej generacji naturalnych surowców wyjściowych do produkcji biosuplementów diety jako oryginalnych polskich produktów.

Oddzielnym kierunkiem badań jest bezpieczeństwo żywności i analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego w łańcuchu produkcji żywności (GMP/GHP, HACCP), z uwzględnieniem prawa europejskiego i systemów zarządzania jakością (normy z serii ISO 9000:2009).

Dorobek naukowy profesora Tadeusza Trziszki to ponad 400 pozycji, w tym ponad 150 oryginalnych prac twórczych, ponad 15 podręczników i monografii. Konferencje naukowe: udział czynny w ponad 40 konferencjach Międzynarodowych i około 100 konferencjach krajowych.

Źródło i więcej o profesorze na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka jest wielkim orędownikiem Medycyny Naturalnej i jej holistycznego podejścia do zagadnień Zdrowia w Polsce i na świecie.


Holistic Polska